Ga direct naar


Milieu

Waarom isoleren?


De belangrijkste redenen om goed te isoleren zijn energiebesparing en comfort. We worden dagelijks geconfronteerd met toenemende energiekosten, klimaatveranderingen en het schaars worden van fossiele brandstoffen. Omdat er voor het koelen en verwarmen van gebouwen 42% van de totaal gebruikte energie wordt ingezet is hier het meeste winst te halen.


Een goede isolatie is de basis voor een aangenaam wooncomfort.

Isoleren is de meest effectieve manier om bij gebouwen energie te besparen. De beste energie is immers bespaarde energie.Bron: Revistiting EU Policy Options For Tackling Climate Change. Center for European Policy Studies

Isoleren is de meest effectieve manier om het klimaatprobleem aan te pakken.


Milieubeoordeling
Goed isoleren heeft een zeer positieve invloed op het milieu mits dit met de juiste isolatiematerialen gebeurt. Het beoordelen van alle milieuaspecten van deze materialen is een ingewikkelde zaak. Een alom geaccepteerde methode is de “Green Guide to Specification” van de British Research Establishment (BRE). Zij beoordelen  isolatiematerialen op basis van de gehele levenscyclus (LCA methodiek).


Green Guide 2008 ratings

 

Recyclage


Een goede methode om het hergebruik van isolatie te bekijken is de “Ladder van Lansink”. (Bron: VROM, Senternovem, afvalbeleid ontwikkeld door voormailg Tweede Kamerlid Ad Lansink) Hoe beter de prestaties zijn op de hoogste trede, hoe beter dit is voor het milieu en voor het
reduceren van kosten.

Criteria: Preventie, Hergebruiken, Recyclen, Verbranden, Storten

 

 

Sommige materialen zijn extra kwetsbaar. Een effectieve toepassing wordt lastig. Hergebruik is al helemaal praktisch onmogelijk.


De Ladder van Lansink voor de meest gebruikte isolatieproducten

EPS presteert het beste op elke trede van de ‘Ladder van Lansink’ en is dus het milieuvriendelijkst.


Vele leveranciers claimen dat hun isolatiemateriaal recyclebaar, dus duurzaam, is. Voor slechts weinig materialen is dit ook daadwerkelijk het geval. EPS is hier een positieve uitzondering op. Het percentage EPS dat in Nederland gerecycled wordt is gegroeid van 50% (1999) naar ca. 84% (2008). (Bron; Stybenex) Bij PUR en minerale wol is het recyclen in de praktijk in een minder vergevorderd stadium.


EPS is op het gebied van recyclebaarheid absolute koploper bij de isolatieproducten.

Vrij recent nog heeft het Ministerie van VROM EPS als proef-materiaal gekozen in het kader van het ketenbeleid (afvalbeheer).


Afvalproducten van minerale wol en PUR zijn beperkt recyclebaar en kunnen belastend zijn voor het mlieu.


 

EPS en glaswol behalen de beste milieuscore. Steenwol presteert wisselend en het minst goed.

 
 

EPS is op gebied van recyclebaarheid absolute koploper bij de isolatieproducten.

 

Zie ook:Snelkoppelingen