Ga direct naar


Duurzaamheid

Isolatiematerialen moeten hun functie blijvend goed vervullen. De kwaliteit van het materiaal kan door ondeskundigheid, een foutieve verwerking of door invloeden van buitenaf (mechanische belasting, vocht etc.) sterk afnemen. Een juiste keuze van het isolatiemateriaal speelt daarom een zeer belangrijke rol.


Uitzakken van isolatiemateriaal
Een ander nadeel van zachte of losse isolatiematerialen is de kans op uitzakken. Hierdoor zijn veel in oorsprong geïsoleerde gebouwen in Nederland nog maar gedeeltelijk of helemaal niet meer geïsoleerd. Het gevolg: een grote toename van het energieverbruik en een lager wooncomfort. Dit geldt niet alleen voor de na-geïsoleerde spouwconstructies met minerale wol, maar ook voor houtskeletbouw-panelen met minerale wol van een lage densiteit.


Hoe goed isoleert deze natte, beschimmelde en uitgezakte spouwisolatie nog?

Het risico van uitzakken wordt voorkomen door de toepassing van een hard materiaal zoals PUR of EPS platen.


Beloopbaarheid
Tijdens de bouw, onderhoud en beheer van gebouwen is het onvermijdbaar dat platte daken worden belopen. Dit belopen is een belangrijke oorzaak van schades en lekkages. Het is daarom belangrijk om goed naar de drukvastheid en beloopbaarheid van isolatiematerialen te kijken.
Een inventarisatie van klachten over isolatiemateriaal op vlakke daken maakt duidelijk dat bij dakisolatie van steenwol de omvang en het aantal klachten structureel groter is dan bij EPS of PUR. (Bron: Onderzoek BDA)

Onderzoek van BDA en TU Eindhoven naar de beloopbaarheid toont aan dat met name de beloopbaarheid van minerale wol te wensen over laat. (Bron: BDA Marathon Man, 2004)


Dak met minerale wol isolatie: door de lage druksterkte kunnen lekkages ontstaan ter plaatse van de bevestigingsmiddelen.


Resultaten BDA onderzoek 2004

Materialen met een lage druksterkte zoals een groot aantal steenwol producten scoren slecht m.b.t. beloopbaarheid en zijn daarom zonder aanvullende maatregelen ongeschikt voor toepassing op het vlakke dak.


 

Het risico van uitzakken wordt voorkomen door de toepassing van een hard materiaal zoals PUR of EPS platen.

 

Zie ook:Snelkoppelingen